۶ام مرداد ۱۳۹۸

نشست رییس اتاق بازرگانی اصفهان با جمعی از اعضای JCI ایران، اصفهان و تهران

۶ام مرداد ۱۳۹۸

نوزدهمین دورهمى تعاملات تجارى جوانان

۶ام مرداد ۱۳۹۸

هفتمین جلسه 1397 شواری عالی جوانان

۶ام مرداد ۱۳۹۸

ششمین جلسه 1397 شواری عالی جوانان

۶ام مرداد ۱۳۹۸

رویداد کارآفرینی سیداستارز

۳۰ام تیر ۱۳۹۸

برگزاری نوزدهمین رویداد در مسیر موفقیت با حضور رییس هیات مدیره گروه صنعتی آذران

۳۰ام تیر ۱۳۹۸

استارونت 2018

۳۰ام تیر ۱۳۹۸

نشست تخصصی اقتصاد فردا

۳۰ام تیر ۱۳۹۸

پویش ملی صادرات در اتاق بازرگاني اصفهان

۲۹ام تیر ۱۳۹۸

چهارمین جلسه شورای عالی جوانان 1397