رویدادهای JCI

در این قسمت رویدادهایی معرفی خواهند شد که برگزار کننده آن JCI ایران میباشد.

پروژه های JCI

بهترین راه ایجاد تغییر سازنده در جامعه تعریف کردن یک پروژه است . با کمک JCI پله های ضروری جهت تبدیل پروژه های خود به واقعیت را طی می کنید هرساله صدها پروژه در کشورهای عضو JCI تعریف و با توجه به هدف به نتیجه می رسند. در زیر به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم :

کسب و کارهای نوپا که در سال 2017  در کشور فرانسه عملیاتی شد  . 

هدف از این پروژه آگاهی دادن به جوانان در طول تحصیل با حضورشان در یک حرکت   و  اجازه دادن به  آنها برای ایجاد کسب و کار جدید خود با انتخاب ابزارها و نشان دادن راه و روش جهت عملی سازی ایده های نوین جوانان بود . 

ضمن این پروژه جوانان آموزش های حرفه ای دیدند و در دوره های آموزشی که با سرپرستی شرکت ها  اجرا می شد حضور پیدا کردند . همچنین ابزارهایی برای راه اندازی کسب و کار در قالب کنفرانس ها ایجاد  شد  . 

 

یاد بگیرید و به اشتراک بگذارید 

این پروژه در اواسط سال 2016 آغاز و تا پایان سال 2017 در کشور فرانسه جهت توانمند سازی اقتصادی و  آموزش جوانان به طول انجامید . جهت هدف 200  نفر و سن هدف 29 سال بود  . 

هدف از این پروژه ،تشویق جوانان و اعضای JCI جهت به اشتراک گذاشتن مهارت ها و ایجاد شور و شوق  از طریق کارگاه هایی که فراهم شده است. 

پرورش خلاقیت باعث کار آفرینی و نوآوری همراه با اعتماد به نفس جهت ایجاد شغل مناسب ، می باشد  . 

جوانان در زمینه های مختلف علاقمند و ماهر هستند مانند هنر ، توسعه پایدار ، صنعت دیجیتال و غیره که  می توانند در سطح محلی تأثیرگذار باشند . در برخی مناطق جوانان در حال تغییر مسیر و مسائل خود  هستند که بتوانند در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند  . 

از خود جوانان برای به اشتراک گذاری علاقه و مهارت هایشان به کار گرفته شد که بتوانند از این طریق به  آنها در ایجاد کارگاه براساس تخصص خودشان کمک کرد تا بتوانند دانش خود را به شرکت کنندگان انتقال  دهند . این موضوع به شرکت کننده ها کمک کرد که کارگاه را خودشان مدیریت کنند و به مربی ها کمک  کنند تا مهارت های آموزشی و فرصت های جدید شغلی را باز تعریف کنند. در این پروژه 200  نفر حضور  داشتند که  15 کارگاه جدید تخصصی ارائه شد و ضمن آن 7 نفر از این کارگاه ها به شغل مورد نظر خود  دست یافته و کارآفرین شدند. 

درچنین پروژه هایی بهتر است با انجمن های دیگر نیز مشارکت داشته باشد که به جوانان مناطق فقیر نیز  کمک شود . این امر انزوا را از  بین می برد و ارتباط بین همه طبقات اجتماعی ایجاد می کند که جوان و  پیر ، فقیر و ثروتمند ، کارمند و کارآفرین بتوانند در تعامل باشند  .