آدرس اصفهان :

اصفهان، میدان فیض، ساختمان جدید اتاق بازگانی اصفهان

آدرس تهران:

خیابان ولیعصر، کوچه مهری، پلاک 20

تلفن:

031-36506503

واحد اخبار:

news@jci.ir

واحد رویدادها:

events@jci.ir

فرم تماس با ما: