اتاق بین المللی جوانان تهران همزمان با تصویب عضویت رسمی کشورمان در سازمان جهانی JCI در سال ۲۰۱۹ میلادی، فعالیت خود را با هدف ایجاد و توسعه شبکه ای پایدار از جوانان فعال ایرانی با در نظر گرفتن مسئولیت حضور در جمع از طریق تقویت روحیه خودباوری و تلاش در جهت تحقق جایگاه موثر جوانان به عنوان نیروهای اثربخش جامعه و کوشش برای توان افزایی با رویکرد گسترش مشارکت فعال آنان در تعالی کشور و حرکت به سوی خلق تحولات مثبت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهران، ایران و جهان، آغاز کرده است.