ثبت نام

من ............... به عنوان فعال اقتصادی و متقاضی عضویت در اتاق بین المللی جوانان تهران می پذیرم: JCI یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی بین المللی مبتنی بر عضویت جوانان فعال بین ۱۸ تا ۴۰ ساله از سرتاسر دنیا می باشد و اتاق بین المللی جوانان تهران با هدف ایجاد و توسعه شبکه ای پایدار از جوانان فعال اقتصادی ایرانی با در نظر گرفتن مسئولیت حضور در جمع، از طریق تجلی خصیصه خودباوری و تلاش در جهت تحقق جایگاه موثر جوانان در جامعه به عنوان نیروهای اثربخش و کوشش برای توان افزایی آنان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گسترش مشارکت فعال آنان در تعالی کشور و حرکت به سمت خلق تحول مثبت در جامعه، شکل گرفته است. و علاوه بر موارد فوق، تعهد خود را برای پذیرش و تحقق بند های ذیل اعلام می دارم:
 
 • ایمان به پروردگار به زندگی انسان ها معنا و هدف می بخشد.
 • پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برایمان یک اصل خدشه ناپذیر می باشد.
 • صداقت و رواداری در فعالیت های جمعی JCI از اصول بنیادین است.
 • برادری انسان ها ذیل الطاف الهی فراتر از منافع شخصی و حکومت ملت هاست.
 • عدالت اقتصادی را می توان از طریق سازمان های مردم نهاد و کسب و کارهای کوچک با مدیریت فعالانه جوانان ایجاد کرد.
 • عدالت همپای شفافیت و پویایی اقتصادی، مولد تعالی جامعه ایرانی می باشد.
 • خدمت رسانی به انسانیت و آگاهی بخشی برترین کار در زندگیست.
 • تعلیم پذیری و برخورداری از روحیه یادگیرنده و دانش محور با ابزار به اشتراک گذاری معلومات و گسترش دانایی در جامعه ضروری می باشد.
 • تعاملات رسمی بین المللی باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و صرفا با هماهنگی اتاق بین المللی جوانان تهران صورت پذیرد.
 • تعاون و کار گروهی بر پایه روحیه مشارکت پذیری از فعالیت فردی گیرا تر و اثر گذار تر است. اعضای JCI علاوه بر مسئولیت در قبال منافع شخصی، ملزم و متعهد به احترام و رعایت منافع جمعی، اجتماعی و ملی هستند.
 • حمایت همه جانیه از فرهنگ کارآفرینی و کشف استعداد های جوانان علاقه مند، هدایت و پشتیبانی از آنان در کنار جذب مشارکت کارآفرینان برتر برای ایجاد و توسعه شبکه متخصصان توانمند ایرانی، وظیفه تک تک اعضای JCI می باشد.

لازم به ذکر است، در صورت احراز هرگونه گفتار و رفتار در مغایرت با موضوعات مطروحه، اتاق بین المللی جوانان تهران مجاز به تعلیق و یا لغو یکطرفه عضویت من می باشد.

شرایط عضویت پذیرفته نشده است!
شرایط عضویت پذیرفته نشده است!
* نام
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* ایمیل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* آدرس سایت یا لینکدین اکانت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* شماره تلفن
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* تاریخ تولد
سن ثبت نام کننده نباید بیشتر از 40 و کمتر از 18 سال باشد.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* دو نفر معرف
معرف ها باید از شناخت کافی نسبت به شما، علاقه مندی ها و توانمندی هایتان برخوردار باشند و با ذکر اطلاعات تماس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* نحوه آشنایی با اتاق بین المللی جوانان JCI
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* آدرس محل کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* تخصص و توانمندیها
JCI بر پایه خرد جمعی و کار گروهی فعالیت می کند. تخصص ها و توانمندی های خود را جهت همکاری با دیگر اعضا اعلام بفرمایید.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* هدف شما از پیوستن به JCI چیست؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* اسکن تصویر پرسنلی
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
*اسکن کارت ملی
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
*اسکن گذرنامه
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* اسکن رسید فیش واریزی
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!