یک کارآفرین حوزه فرهنگ بین ۳۰ جوان برتر جهان قرار گرفت

ده جوان شایسته

تویپ TOYP یک برنامه جهانی سازمان بین‌المللی JCI است که در سرتاسر جهان دستاوردهای افراد الهام بخشی که در زمینه های انتخابی خود برتر هستند را انتخاب و از آنان تقدیر می‌کند.

ایران چند سالی است به این سازمان صد و هفت ساله پیوسته و از طریق برنامه ملی TOYP JCI مدیران و کارآفرینان جوان ایرانی این فرصت را دارند که در سطح بین‌المللی به رقابت بپردازند و فعالیت‌های خود را از طریق شبکه جهانی JCI به دنیا نشان دهند.  این فعالیتها در ده رده مختلف تقسیم‌بندی می شوند.

JCI  ایران نیز از سال ۲۰۲۰ در برنامه TOYP شرکت کرده است. در سال ۲۰۲۰ وحید رجبلو جوان کارآفرین ایرانی به مرحله پایانی راه پیدا کرد و برنده جایزه ده جوان برجسته جهان نیز شد.

امسال نیز  جوانان زیادی در این رویداد ثبت نام کردند. امیر دارستانی فراهانی از شرکت مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه، پوریا عالمی از مجموعه دانش بنیان آی قصه، تارا حصاری آموزشگاه فرهنگی هنری هنرانه، حسام سردارلو از مرکز نوآوری اروندتک، سجاد اکبرپور از مجموعه استارتاپی و فناورانه تاک، سیدعرفان موسوی تولیدکننده مواد شیمیایی، سینا تقی زاده از شرکت جاوید توس، طیبه شاه ولی تولیدکننده شیره نوآورانه خورشید، محمد مهدی مومن زاده مديرعامل گروه توسعه مالي مهر آيندگان و یاسین شریعتی مدیر سرای کارآفرینی اجتماعی نایسر راه یافتگان امسال به مرحله اول بودند و به عنوان ۱۰ مدیر برتر جوان تاثیرگذار در ایران انتخاب شدند.

در مرحله بعد این ۱۰ مدیر منتخب ایران به JCI جهانی معرفی شدند و در نهایت پوریا عالمی توانست جزو فینالیست های جهانی قرار بگیرد و در این رویداد در بین سی منتخب جوان جهان قرار گرفت. این اولین بار است که یک کارآفرین در حوزه فرهنگ از طرف ایران در این جایگاه در جهان قرار می‌گیرد.