چهارمین جلسه شورای عالی جوانان 1397

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان:

اتاق بازرگانی اصفهان بانی ثبت تجارت جوانان ایران در jci / عضویت در jci فرصتی برای تعامل وکسب تجربه از تجارجوان کشورهای مختلف است

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این اتاق بانی ثبت تجارت جوانان ایران و اصفهان در jci می باشد،گفت: عضویت دراتاق بازرگانی جوانان بین الملل فرصتی برای تعامل و کسب تجربه از تجار جوان کشورهای مختلف می باشدامیرکشانی در چهارمین جلسه این شورا گفت: بهبود شرایط ویژه امروز کشور تنها به دست فعالان اقتصادی بالاخص فعالان جوان  بخش خصوصی امکانپذیر بوده  و آنها نقطه عطف بهبود اوضاع اقتصادی کشور می باشند. وی در ادامه ضمن انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه«عدم بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی کشور» افزود: متاسفانه با وجود تصویب این لایحه در مجلس، هنوز شاهد پر شدن بسیاری از کرسی های خالی توسط بازنشستگان هستیم که  علیرغم وجود نیروهای جوان تحصیلکرده با ایده های نو و کارآمد این مساله آفت بزرگی برای کشور خواهد بود. وی همچنین ضمن ابراز خرسندی از موفقیت اتاق بازرگانی اصفهان در برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینان نسل فردا هدف اصلی این دوره را تربیت تجار صادرکننده عنوان و تاکید کرد: ناجی اقتصاد کشور صادرات است و با تربیت بازرگانان توانا در صادرات می توان در رقم زدن آینده اقتصادی روشن، موثر واقع شد.

 
 

رییس شورای عالی جوانان در ادامه عضویت اتاق بازرگانی اصفهان در اتاق بازرگانی جوانان بین الملل jci را دستاورد بزرگی دانست و تصریح کرد: jci عرصه رشد و تعالی بسیاری از مدیران موفق دنیا در عرصه های مختلف از جمله تجارت بوده و بستری برای تقویت حس همکاری و مشارکت فعالان اقتصادی جوان، ارتقاء دانش، مهارت و تجربیات آنها محسوب می شود. کشانی ثبت تجارت جوانان ایران و اصفهان در jci را حاصل تلاش گروهی اعضاء کمیته jci و روابط بین الملل جوانان اتاق بازرگانی اصفهان و حمایت های رییس اتاق و هیات نمایندگان دانست و از جوانان فعال اقتصادی استان و کشوردرخواست نمود از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و از طریق عضویت در jci وتعامل با تجار جوان دیگر کشورها با بهره گیری ازتفکر جمعی سهمی در موفقیت اقتصادی کشور ایفا نمایند. در ادامه غزال نادری، مسوول کمیته jci  وروابط بین الملل شورای جوانان ضمن بیان اینکه گروه سنی 18 تا40 سال می توانند به عضویت اتاق بازرگانی جوانان بین الملل درآیند گفت: 124 کشور و در حدود 11 میلیون نفر عضو jci بوده و سازمانی با قدمت 103 ساله ودارای زنجیره ارتباطی قوی بین اعضاء می باشد. همچنین ماهین نقوی، مسوول آموزشی برگزاری دوره های بازرگان کوچک و کارآفرینان نسل فردا از برگزاری رویداد کارآفرینان نسل فردا علاوه بر اصفهان در استان های کاشان و زنجان توسط اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: این در حالی است که اتاق های بازرگانی همدان، سنندج، خرم آباد و... نیز خواستار برگزاری این رویداد می باشند. وی همچنین گفت: دومین دوره آموزش کارآفرینان نسل فردا ویژه گروه سنی 25-17 سال نیز از 23 الی 26 مردادماه با اعطای مدرک معتبر از مرکز آموزش اتاق ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار خواهد شد. نقوی افزود: برای نخستین بار نیز دوره آموزش بازرگان کوچک ویژه گروه سنی 7-5 برگزار شده و علامندان می توانند به ثبت نام کودکان این گروه سنی بپردازند. در پایان این نشست نوید ادریس، دبیر شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان به ارایه گزارشی از فعالیت های یک ماه گذشته کمیته های ذیل این شورا پرداخت.