رویداد عصرانه کارآفرینیEntrepreneurship evening event (Tea Time) 02.02.2020

 

Entrepreneurship evening event has been held in a cordial atmosphere of youth and entrepreneurship, where presentations gradually gravitated towards “export-based entrepreneurship” in 2012.

From the outset, with the belief in the accumulation of abilities, the focus was , “EACH ONE-TEACH ONE”

And many of the intellectual capital, close friendships, and loyal friends that we have today with the Iran Export Campaign are all attributed to the events of the last five years of entrepreneurship.

And now, along with the teachings of the Iran Export Campaign, free from any rents and discrimination, we are giving the opportunity to attend entrepreneurship evening events by integrating our capabilities into the Iran export campaign family to focus all our efforts on the creation of supply chains of Iranian export goods.

Our goal is to integrate the capabilities and efforts to empower of our young entrepreneurs towards globalization, to make positive changes with the export and employment tools of the entrepreneurship discourse through export.

Now, junior Chamber international of Tehran is hosting the first Export Entrepreneurship Evening Event of the Year 2020 with the support of National Export Campaign.

We want to learn how to be an effective part of the supply chain and value of an export product.
At this event, we present our capabilities, share our bitter and sweet experiences, meet young and entrepreneurial teams, and of course become part of our chosen team, discuss and explore entrepreneurial and creative ideas and work together to get the best results from doing such a teamwork.

For more information, please follow us on our Instagram page at jci.tehran

عصرانه كارآفريني در سال ١٣٩١ در فضايي صميمانه از جنس همدلي، با محوريت جوانان و كارآفريني، در محل دفتر مركزي مجموعه صادراتي محمدامين حاج كاظميان شكل گرفت و طي جلسات پياپي، مطالب و ارائه هاي اعضاء، طعم “كارآفريني به روش صادرات” گرفت.

از همان ابتدا، نيمه پر ليوان همراهانمان را ديديم و با باور به تجميع توانمنديها و ظرفيتهايمان، تمركز بر يك اصل استوار گرديد، كه تجربه تلخ را تجربه نكنيم و قرار بر اين شد كه هر بزرگواري مطلبي را به ديگري بياموزد.
EACH ONE-TEACH ONE

و بسياري از سرمايه هاي معنوي، دوستيهاي بي ريا و دوستان وفاداري كه امروز در جمع خانواده پويش ملي صادرات داريم، همه را مرهون رويدادهاي ٧ سال گذشته عصرانه كارآفريني مي دانيم.

و حال در بستر آموزه هاي پويش ملي صادرات، فارغ از هرگونه رانت و تبعيض، از ابتداي سال ٢٠٢٠ ميلادي، به آنانكه چالشها و تحريمها، فولاد وجودشان را آبديده كرده و متعصبانه قلبشان براي ايران مي تپد، آرام آرام و گزينش شده، فرصت حضور در رويدادهاي عصرانه كارآفريني را بامحوريت تجمیع توانمندیهاي عزيزانمان مي دهيم تا با تمركز بر كار تيمي، تمام تلاشها معطوف “خلق زنجیره های تامین و ارزش کالاهای صادراتی ایران” با محوريت آموزه هاي حرفه اي، كاربردي و خالصانه پويش ملي صادرات گردد.

هدف ما تجمیع توانمندیها و تلاش براي تسهیل روند تحول کارآفرینان جوانمان تا جهانی شدن، برای ایجاد تغییرات مثبت پايدار با ابزار ارزآوری و اشتغالزایی با زبان کارآفرینی به روش صادرات است.

ما جوانان كارآفرين ايران زمين، ضمن احترام به اصل و رأس نظام، در تلاشيم تا با ابزار همدلي و تجميع توانمنديهاي محدودمان، با تمركز بر كار تيمي، ايراني آباد با محوريت صادرات و تجارت منصفانه بسازيم و خواهيم ساخت.