هفتمین جلسه 1397 شواری عالی جوانان

کشانی در شورای عالی جوانان:

امیدوارم جوانان شایسته جایگزین مدیران بازنشسته شوند

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امیدواریم جوانان شایسته و توانمند جایگزین مدیران بازنشسته شوند. امیرکشانی در  هفتمین  جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:طبق قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان  موجی در کشور برای  جابه جایی مدیران اتفاق افتاده است و اجرای صحیح این قانون می تواند به ارتقا سطح مدیریت کشور کمک کند.

وی  تاکید کرد:موضوع نگران کننده در اجرای این قانون این است که  باید جوانی مدیر شود که شایسته و اهلیت داشته باشند.

وی خواستار توجه ویژه بخش خصوصی به حضور جوانان در  پست های مدیریتی شد و گفت:توانمند شدن جوانان در عرصه مدیریتی می تواند آینده کشور را با مدیران مجرب و اثرگذار تضمین کند.

مسعود جباری نایب رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به صدور نمایندگی از سوی اتاق بازرگانی بین الملل جوانان برای اصفهان گفت: بیش از 120 کشور و 184 عضو در این اتاق عضویت دارند وی افزود:شرط عضویت در این اتاق داشتن کارت بازرگانی یا عضویت برای افراد 18 تا 40 سال است و جوانان علاقه مند می توانند از طریق اتاق بازرگانی اصفهان عضو این اتاق بین الملل شوند . 

شکریان مدیر یک شرکت مدیریت صادرات در این جلسه به فرصت های تجاری در کشور قرقیزستان و قاره آفریقا اشاره کرد و گفت: قرقیزستان فرصت بدیلی برای صارات کالا  خدمات استان اصفهان در تمامی بخش هاست و تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان اصفهان می توانند از این فرصت استفاده کنند.

نوید ادریس دبیر شورای عالی جوانان با ارایه گزارشی از نمایشگاه جیتکس و حضور هیات اعزامی شورا گفت:در این نمایشگاه استارت آپ های استان اصفهان حضور فعال و اثرگذار  داشتند.

وی از برگزاری نشست های کارآفرینی با دانشگاه های استان اصفهان خبر داد و گفت:در این نشست ها تجارت کارافرینان موفق و شکست خورده در اختیار  دانشجویان قرر می گیرد.

فرید ملک احمدی عضو شورای جوانان از برگزاری دوره اموزشی شبیه سازی صادرات خبر داد  گفت:در این دوره چهار روزه  جوانان به صورت عملی با روند صادرات از صفر تا 100 آشنا شدند.