کنفرانس آنلاین JCI اروپا و آسیا 2020

jci iran

jci iran

رویدادهای کنونی جهان مردم را در همه کشورها وادار کرده است که به دنبال راهی جدید برای برقراری ارتباط و توسعه مشاغل خود باشند.

به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم اولین گردهمایی تجاری آنلاین را برگزار کنیم که رهبران و کارآفرینان جوان و شرکت کنندگان JCI از اروپا و آسیا را گرد هم می آورد. در این همایش اعضای JCI به نمایندگی از بیش از 50 کشور در اروپا و آسیا حضور خواهند داشت.

سخنرانان و کارآفرینان، متخصصان و بازرگانان در کنار یکدیگر در مورد قالب های جدید تعامل در دنیای در حال تغییر و گفتگو با یکدیگر، در مورد پیدا کردن شرکا و دوستان جدید، بحث و گفتگو خواهند کرد.

برنامه های همایش:
سخنرانی اصلی
ارائه جذابیت های سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی
ارائه جذابیت های سرمایه گذاری در کشورهای آسیایی
ارائه جذابیت های سرمایه گذاری در روسیه
کلاس های تخصصی
ارائه ها
جلسه روسای ملی JCI اروپا و آسیا
ارائه پروژه های نوپا
جلسه شبکه سازی
تبادل بهترین شیوه های بین المللی