Registration

تعهدنامه

اینجانب …………… درخواست عضویت در اتاق بین المل جوانان اصفهان را داشته و می پذیرم که:
:JCI یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی بین الملی برای جوانان فعال 18 تا 40 سال از سراسر جهان است

اتاق بین الملل جوانان اصفهان با تکیه بر ظرفیت های جوانان با هدف توسعه فردی و اجتماعی ، شبکه سازی بین فعالین اقتصادی جوان، و تسهیل گری در زمینه رشد اعضا ایجاد گردید است.تعمیق خودباوری، تثبیت و تقویت جایگاه جوانان در مناسب های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینانه داخلی و بین المللی به عنوان موتور پیشران توسعه و تعالی کشور از خطوط مشی اساسی آن است.

کلیه اعضای اتاق بین الملل جوانان پایبند و متعهد به اصول ذیل هستند:

 

 • ایمان به پروردگار به زندگی انسان ها معنا و هدف می بخشد.
 • پایبندی به قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی ایران برایمان یک اصل خدشه ناپذیر می باشد.
 • فراهم کردن فرصت های پیشرفت به جوانان قدرت ایجاد تغییرهای مثبت می دهد.
 • تکیه بر فعالیت های داوطلبانه، تقویت کسب و کارهای کوچک و فعالیت های کارآفرینانه منجر به تحقق عدالت اقتصادی خواهد شد
 • شفافیت، پویایی و عدالت سرلوحه فعالیت ما است.
 • خدمت رسانی به انسان ارجح بر منافع شخصی و بهترین کارها در زندگی است.
 • تعامل، برادری ، مشارکت جویی و کار گروهی اثربخش و کاراتر از فرد گرایی است.
 • همه ما متعهد به احترام و رعایت منافع ملی و جمعی هستیم.
 • ارتقا سطح دانش و انتقال تجربیات از اصول اساسی توسعه است.
 • تعاملات رسمی بین المللی باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و صرفا با هماهنگی اتاق بین المللی جوانان اصفهان صورت پذیرد.
 • شناسایی و شکوفایی استعداد های جوانان، تسهیل و حمایت از فعالیت های کارآفرینان به همراه ایجاد و تقویت ارتباط بین ایشان وظیفه همه اعضای اتاق بین الملل اصفهان است.

در صورت احراز هرگونه گفتار و رفتار مغایربا موضوعات فوق و شئون اخلاقی، اتاق بین المللی جوانان اصفهان مجاز به تعلیق و یا لغو یکطرفه عضویت اینجانب می باشد.

هرگونه استعفا، تعلیق یا لغو عضویت منجر به بازپرداخت حق عضویت نخواهد شد.

شرایط عضویت پذیرفته نشده است!
شرایط عضویت پذیرفته نشده است!
* نام
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* ایمیل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* آدرس سایت یا لینکدین اکانت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* شماره تلفن
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* تاریخ تولد
سن ثبت نام کننده نباید بیشتر از 40 و کمتر از 18 سال باشد.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* دو نفر معرف
معرف ها باید از شناخت کافی نسبت به شما، علاقه مندی ها و توانمندی هایتان برخوردار باشند و با ذکر اطلاعات تماس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* نحوه آشنایی با اتاق بین المللی جوانان JCI
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* آدرس محل کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* تخصص و توانمندیها
JCI بر پایه خرد جمعی و کار گروهی فعالیت می کند. تخصص ها و توانمندی های خود را جهت همکاری با دیگر اعضا اعلام بفرمایید.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* هدف شما از پیوستن به JCI چیست؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
* اسکن تصویر پرسنلی
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
*اسکن کارت ملی
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
*اسکن گذرنامه
آپلود
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!