انعقاد تفاهم نامه JCI Twinning بین اتاق جوانان تهران و اتاق جوانان کلن

تفاهنامه JCI Twinning به صورت رسمی بین اتاق بین المللی جوانان تهران، ایران و اتاق بین المللی جوانان کلن، آلمان منعقد شد.

این تفاهمنامه فرصت های فراوانی را در اختیار اعضای اتاق بین المللی جوانان تهران قرار می دهد:
-امکان یافتن شرکای تجاری معتبر جدید در سطح بین المللی
– شبکه سازی، یافتن ارتباطات پایدار در سطح بین المللی
– یاد گیری متقابل شخصی و گروهی
– امکان توسعه شخصی با پروژه های همکاری مشترک سازمانی در دست تدوین
-آموزش های عملیاتی در جهت توسعه توانمندی های رهبری فردی، سازمانی و اجتماعی
-برنامه های ملاقات حضوری و غیر حضوری اعضای اتاق های بین المللی جوانان تهران و کلن
-تسهیل تبادلات اقتصادی، فرهنگی بین ایران و آلمان
و در نهایت، کمک به خود و دیگران برای تبدیل جهان به جایی بهتر برای زندگی از سودمندی هایی هستند که JCI Twinning در پی خواهد داشت.

 

Pitch Party mit JCI Teheran (Twinning Event)