مراحل داوری رویداد ده جوان شایسته TOYP

مرحله اول ثبت نام در سایت JCI.IR

 

در مرحله دوم از فرایند رویداد ده جوان شایسته از شما می خواهیم فرم های پیوست زیر را تکمیل نمایید. و برای ایمیل toyp@jci.ir ارسال نمایید.

فرم اول:

فرم معرفی جوانان – مرحله اول (WORD)

فرم معرفی جوانان – مرحله اول (PDF)

فایل دوم: پس از تکمیل فرم اول باید مشابه رزومه زیر و با استفاده از محتوای فایل بالا جهت کمک به خودتان رزومه ای مشابه تدوین و برای ما همراه با فرم بالا ارسال نمایید.

فایل نمونه معرفی وحید رجبلو – JCI TOYP 2020

(توجه-توجه) در صورت که محتوایی را در فرم شماره یک اعلام می کنیدکه برای اثباتش مدارکی موجهی دارید لطفا همراه دو فایل بالا در قالب فایل ZIP (زیر 20 مگ) مدارک خود را همراه دو فایل بالا ارسال نمایید تا در داوری نهایی به داوران کمک نماید.

 

 

مرحله نهایی (منتخبین 10 جوان ایرانی):

در صورت تایید در مرحله نهایی و داوری و اعلام نهایتا 10 نفر منتخب ایرانی راه یافته به رویداد جهانی TOYP  باید توجه داشته باشید که پس از اعلام داوری ها به شما در صورتی که جزو 10 منتخب شرکت کننده راه یافته به داوری نهایی هستید باید مشابه فایل زیر رزومه خودتان را که بالا برای ما تهیه کرده اید را به زبان انگلیسی ترجمه و برای ایمیل TOYP@JCI.IR ارسال نمایید تا بتوانیم در نهایت پس از انتخاب و داوری نهایی شما جوان ایرانی منتخب فعال اقتصادی را به دنیا معرفی کنیم.
نمونه رزومه ها انگلیسی:

 sample of short biography TOYP (وحید رجبلو)

(Sample of short biography TOYP (Christopher Arida

(Sample of short biography TOYP (Malak Al Akiely