گزارش رویداد JCI TOYP 2020

jci toyp iran

jci toyp iran

بسی شایسته است که در این سرزمین جوانانی نخبه و کارآفرین داریم که در راستای توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور خود می کوشند و حضور تک تک آنان در رویداد JCI TOYP 2020 مایه افتخارمان بود.

پس اعلام فراخوان شرکت در رویداد و ثبت نام شرکت کنندگان، رزومه های دریافتی در چند سطح مورد پایش قرار گرفت و به کمک هیئت داوران، متشکل از کارآفرینان برجسته ملی و اساتید دانشگاهی تعداد 6 نفر به عنوان جوان شایسته ملی برای معرفی به رویداد جهانی انتخاب شدند.

اوری های صورت گرفته براساس معیارهای از پیش تعیین شده JCI جهانی بوده و افرادی که حدنصاب آرای داوران را کسب کرده اند به عنوان پذیرفته نهایی محسوب شده اند.

 

 منتخبین رویداد JCI TOYP 2020:

نازنین دانشور – مدیر عامل تخفیفان

حامد تاج الدین – مدیر عامل آچاره

وحید رجبلو – مدیر عامل توانیتو

تبسم لطیفی – مدیر عامل مامان پز

علی محمد خوروش – رئیس هیئت مدیره فولاد فراب کویر

ویدا کارگر – مدیر عامل ماک

 

این رویداد در آبان ماه سال جاری در کشور ژاپن برگزار خواهد شد.

امیداوریم در سال آتی شاهد حضور بیش از پیش جوانان ایرانی در این رویداد باشیم.