نشست مشترک JCI ایران با سازمان ورزش و جوانان با همراهی معاونین مجموعه

اتاق بین الملل جوانان

اتاق بین الملل جوانان

این نشست در تاریخ ۱۵ شهریور با حضور اعضای برد JCI ایران و ریاست و معاونین سازمان ورزش و جوانان برگزار شد و در آن ضمن معرفی اهداف و فعالیت‌های JCI، صحبت‌هایی پیرامون همکاری این دو مجموعه صورت گرفت.